№ 338-МИ / 05.06.2016

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на Общинска администрация на изборните книжа от проведения частичен избор за кмет на кметство село Калейца.

№ 337-МИ / 05.06.2016

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на списъците с имащите право на глас в кметство село Калейца на ТЗ на ГД „ГРАО“.

№ 336-МИ / 05.06.2016

ОТНОСНО : Приемане на решение за избор на кмет на кметство село Калейца, община Троян.

№ 335-МИ / 05.06.2016

ОТНОСНО : Анулиране на разписка на Информационно обслужване.

№ 334-МИ / 03.06.2016

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК – Троян, които да предадат изборните книжа на ЦИК, за резултатите от проведените избори в кметство село Калейца, община Троян, област Ловеч.

№ 333-МИ / 03.06.2016

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК - Троян, който да придружи Общинска администрация при предаване на бюлетините и изборните книжа на СИК, село Калейца, община Троян, област Ловеч.

№ 332-МИ / 03.06.2016

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници.

№ 331-МИ / 20.05.2016

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК Троян за получаване на бюлетините от печатницата-изпълнител съвместно с представител на общинска администрация при Община Троян.

№ 330-МИ / 20.05.2016

ОТНОСНО : Утвърждаване образеца на бюлетината за избор на кмет на кметство с.Калейца, общ.Троян за частичните избори на 05.06.2016 година.

№ 329-МИ / 11.05.2016

ОТНОСНО : Определяне чрез жребий реда за участие в деспутите.

№ 328-МИ / 11.05.2016

ОТНОСНО : Определяне чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетината и обявяване на резултатите от жребия.

№ 327-МИ / 10.05.2016

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 319-МИ/27.04.2016г.

№ 326-МИ / 10.05.2016

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400033 в кметство село Калейца.

№ 325-МИ / 10.05.2016

ОТНОСНО : Регистрация на Веска Найденова Мешева, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Калейца, Община Троян.

Календар

Решения

  • № 338-МИ / 05.06.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на Общинска администрация на изборните книжа от проведения частичен избор за кмет на кметство село Калейца.

  • № 337-МИ / 05.06.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на списъците с имащите право на глас в кметство село Калейца на ТЗ на ГД „ГРАО“.

  • № 336-МИ / 05.06.2016

    относно: Приемане на решение за избор на кмет на кметство село Калейца, община Троян.

всички решения