Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 325-МИ
Троян, 10.05.2016

ОТНОСНО: Регистрация на Веска Найденова Мешева, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Калейца, Община Троян.

Постъпило е предложение с вх.№ 1-КК/ЧИ/09.05.2016г. от ПП „ВМРО – Българско национално движение“, подписано от Тихомир Й. Лилов в качеството му на пълномощник на председателя на партията Красимир Д. Каракачанов за регистриране на кандидатска листа с кандидат за кмет на село Калейца, Община Троян – Веска Найденова Мешева.

Към предложението са приложени заявление-съгласие от кандидата, декларации по чл. 414, ал.1 т.4 и чл. 414, ал.1 т.5 от Изборния кодекс.

След проверка на представените документи и данните, съдържащи се в тях, комисията констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл.464, т.6 във връзка с  чл.87, ал.1, т.14 от същия, ОИК-Троян

Р Е Ш И:

Регистрира Веска Найденова Мешева, ЕГН **********, като кандидат за кмет на кметство село Калейца, Община Троян, предложен от ПП „ВМРО – Българско национално движение“, за частичните избори на 05.06.2016г.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 10.05.2016 в 16:51 часа

Календар

Решения

  • № 338-МИ / 05.06.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на Общинска администрация на изборните книжа от проведения частичен избор за кмет на кметство село Калейца.

  • № 337-МИ / 05.06.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на списъците с имащите право на глас в кметство село Калейца на ТЗ на ГД „ГРАО“.

  • № 336-МИ / 05.06.2016

    относно: Приемане на решение за избор на кмет на кметство село Калейца, община Троян.

всички решения