Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 327-МИ
Троян, 10.05.2016

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 319-МИ/27.04.2016г.

        На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 3047-МИ/28.01.2016г. на ЦИК, ОИК-Троян:

Р Е Ш И:

      Допълва Решение №319-МИ/27.04.2016г. на ОИК – Троян като в диспозитива на същото, след думата „избор“ добавя следния абзац:

„Определя еднократно възнаграждение на IT-специалиста към ОИК-Троян, за периода от 25.04.2016г. до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер на 340 лева. Разходите са за сметка на общинския бюджет.“

      Заверен препис от Решение № 319-МИ/27.04.2016г. и Решение № 327-МИ/10.05.2016г. да се изпратят на Кмета на община Троян.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 10.05.2016 в 17:00 часа

Календар

Решения

  • № 338-МИ / 05.06.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на Общинска администрация на изборните книжа от проведения частичен избор за кмет на кметство село Калейца.

  • № 337-МИ / 05.06.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на списъците с имащите право на глас в кметство село Калейца на ТЗ на ГД „ГРАО“.

  • № 336-МИ / 05.06.2016

    относно: Приемане на решение за избор на кмет на кметство село Калейца, община Троян.

всички решения