Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 331-МИ
Троян, 20.05.2016

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК Троян за получаване на бюлетините от печатницата-изпълнител съвместно с представител на общинска администрация при Община Троян.

       На основание чл.87, ал.1, т.9 от Изборния кодекс и Решение № 3053-МИ/01.02.2016 г. на ЦИК , ОИК Троян:

Р Е Ш И:

      Упълномощава Павлина Минкова Комитова, предложена от ПП „ГЕРБ“ и Красимира Георгиева Славкова, предложена от Коалиция „България без цензура“ да получат съвместно с представител на общинска администрация при Община Троян отпечатаните хартиени бюлетини от печатницата-изпълнител, както и да подпишат протокола за предаването им.

      Определя като резервни членове със същите пълномощия – Елка Иванова Ангелова, предложен от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ И Дария Цочева Стоименова, предложен от ПП „ГЕРБ“.

      Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 20.05.2016 в 12:14 часа

Календар

Решения

  • № 338-МИ / 05.06.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на Общинска администрация на изборните книжа от проведения частичен избор за кмет на кметство село Калейца.

  • № 337-МИ / 05.06.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на списъците с имащите право на глас в кметство село Калейца на ТЗ на ГД „ГРАО“.

  • № 336-МИ / 05.06.2016

    относно: Приемане на решение за избор на кмет на кметство село Калейца, община Троян.

всички решения