Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 255-ЧМИ
Троян, 28.02.2021

ОТНОСНО: Компютърна обработка на данните от протоколите на СИК с изборните резултати ОИК Троян.

На основание чл.87 ал.1, т.1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия гр. Троян

     Р Е Ш И :

Да приключи работата в изчислителния пункт. Отговорникът на изчислителният пункт да разпечата справка за съответствието между секцията и приемо-предавателната разписка, както и списък на протоколи с неудовлетворени контроли.

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 28.02.2021 в 22:41 часа

Календар

Решения

  • № 256-ЧМИ / 28.02.2021

    относно: Установяване и обявяване резултатите от гласуването в СИК № 113400033 за избор на кмет на кметство с. Калейца, община Троян, област Ловеч.

  • № 255-ЧМИ / 28.02.2021

    относно: Компютърна обработка на данните от протоколите на СИК с изборните резултати ОИК Троян.

  • № 254-ЧМИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден. На 28.02.2021 г. в 20:00 ч. председателя на СИК № 113400033 уведоми ОИК – Троян, че пред помещението за гласуване няма чакащи избиратели и изборният ден в секцията е приключил.

всички решения