06.11.2023

Контакти за кореспонденция с ОИК-Троян

Адрес:

Град Троян, пл. "Възраждане" № 1, сграда на Община Троян, ет. 3

Контакти:

Председател: 0888 295 952

email: [email protected]

website: oik1134.cik.bg

02.11.2023

Съобщение

На 05.11.2023 г. от 07:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

31.10.2023

Съобщение

На 02.11.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

На 29.10.2023 г. от 07:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

27.10.2023

Съобщение

На 28.10.2023 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

23.10.2023

Съобщение

На 25.10.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

19.10.2023

Съобщение

На 23.10.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

16.10.2023

Обучение на секционните избирателни комисии

На основание чл.87 ал.1 т.4, Общинска избирателна комисия гр. Троян ще проведе обучение на секционните избирателни комисии по следния график: 

 1. На 21.10.2023 г. /събота/ от 10:00 часа ще се проведе обучение на следните СИК - №№ 113400001; 113400002; 113400003; 113400004; 113400005; 113400006; 113400007; 113400008; 113400010; 113400011; 113400012; 113400013; 113400014; 113400015.
 1. На 21.10.2023 г. /събота/ от 13:00 часа ще се проведе обучение на следните СИК - №№ 113400009; 113400026; 113400027; 113400037; 113400038; 113400039; 113400040; 113400041; 113400042; 113400044.
 1. На 21.10.2023 г. /събота/ от 16:00 часа ще се проведе обучение на следните СИК - №№ 113400016; 113400017; 113400018; 113400019; 113400020; 113400021; 113400022; 113400023; 113400024; 113400025; 113400028; 113400029; 113400030; 113400031.
 1. На 22.10.2023 г. /неделя/ от 10:00 часа ще се проведе обучение на следните СИК - №№ 113400032; 113400033; 113400034; 113400035; 113400036; 113400043; 113400048; 113400050; 113400051; 113400052; 113400053; 113400055; 113400057; 113400059.
 1. На 22.10.2023 г. /неделя/ от 13:00 часа ще се проведе обучение на следните СИК - №№ 113400045; 113400046; 113400047; 113400049; 113400054; 113400056; 113400058; 113400060; 113400061;

 

Обучението ще се проведе в салона на община Троян.

 

16.10.2023

Съобщение

На 19.10.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

10.10.2023

Съобщение

Съгласно протоколно решение на ЦИК от 10 октомври 2023 г. и на основание т.7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г., ОИК-Троян публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Образец на бюлетина за Общински съветници - Троян

Образец на бюлетина за Кмет на Община Троян

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Балканец

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Бели Осъм

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Белиш

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Борима

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Врабево

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Голяма Желязна

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Горно Трапе

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Гумощник

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Дебнево

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Добродан

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Дълбок дол

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Калейца

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Ломец

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Орешак

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Старо село

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Терзийско

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Черни Осъм

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Чифлик

Образец на бюлетина за Кмет на кметство Шипково

09.10.2023

Съобщение

На 16.10.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

05.10.2023

Съобщение

На 09.10.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

02.10.2023

Съобщение

На 05.10.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

02.10.2023

Определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ОИК - Троян определя секция №113400009, находяща се на първи етаж в ОУ "Иван Хаджийски" и секция №113400002, находяща се на първи етаж в сградата на НЧ "Борци за свобода" - кв. Василевски, за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването.

На територията на Община Троян е създадена организация със специализиран автомобил за транспортиране на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването.

Заявки за извозване от тези избиратели могат да бъдат подавани в център за административно обслужване в сградата на Община Троян, както и на телефон 0670 / 6 80 41 и 0670 / 6 80 42 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, а в изборния ден от 7:00 до 19:30 часа.

29.09.2023

Съобщение

На 02.10.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

Дневен ред:

 1. Замяна на членове на СИК;
 2. Определяне на номера в бюлетината на независимия кандидат за кмет на кметство село Врабево;
 3. Други. 
26.09.2023

Определяне реда за участие в диспутите в регионалните радио и телевизионни центрове

На 27.09.2023 г. в 17:00 часа в залата на ОИК - Троян чрез жребии ще бъде определен реда за участие в диспутите в регионалните радио и телевизионни центрове. На жребия могат да присъстват представители на регистрираните партии, коалиции и инициативен комитет.

26.09.2023

Съобщение

На 27.09.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

24.09.2023

Съобщение

На 26.09.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

Дневен ред:

 1. Регистриране на кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.
 2. Други.
21.09.2023

Съобщение

На 24.09.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

Дневен ред:

 1. Регистриране на кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.
 2. Други.
18.09.2023

Съобщение

ОИК - Троян започва да приема документи за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. всеки календарен ден от 09.00 часа на 19.09.2023 г. до 17.00 часа на 26.09.2023 г. Регистрацията ще бъде извършена по реда на Решение №2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК.

15.09.2023

Съобщение

На 18.09.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

Дневен ред:

 1. Регистриране на политически партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.
 2. Други.
13.09.2023

Съобщение

На 15.09.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

Дневен ред:

 1. Регистриране на политически партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.
 2. Други.

 

11.09.2023

Съобщение

На 13.09.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

Дневен ред:

 1. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в Община Троян в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.;
 2. Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Троян в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.;
 3. Определяне броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Троян;
 4. Разпределение на членовете на СИК по партии и коалиции;
 5. Разпределение на местата в ръководствата на СИК по партии и коалиции;
 6. Поправка на техническа грешка в решение № 12-МИ от 11.09.2023 г. на ОИК – Троян;
 7. Други.
09.09.2023

Съобщение

На 11.09.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе заседание на ОИК - Троян.

08.09.2023

Заседание № 1 на ОИК - Троян, 09.09.2023 г.

На 09.09.2023 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на Община Троян ще се проведе първо заседание на ОИК - Троян.

Дневен ред

 1. Определяне на реда за свикване на заседания, начина на приемане на решения и обявяването им от ОИК;
 2. Определяне на място в сградата , в която се помещава ОИК Троян за обявяване приетите решения;
 3. Създаване на работна група – IT - експерт и технически сътрудници – специалисти към ОИК;
 4. Определяне на работно време на комисията;
 5. Приемане на Правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни в ОИК Троян;
 6. Приемане на решение за номерацията на решенията на ОИК;
 7. Маркиране на печатите на ОИК по уникален начин;
 8. Други.
още съобщения

Календар

Решения

 • № 192-МИ / 05.11.2023

  относно: Приключване на работата на изчислителния пункт.

 • № 191-МИ / 05.11.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка 1134001003.

 • № 190-МИ / 05.11.2023

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на Кметство с. Терзийско.

всички решения