Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 361-МИ
Троян, 11.12.2016

ОТНОСНО: Приемане на решение за избор на кмет на кметство село Врабево, община Троян.

На основание чл.87, ал.1, т.26 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

Приема решение за избран кмет на кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

Приетото решение е неразделна част от настоящия протокол. Същото да се обяви незабавно на таблото на ОИК-Троян пред сградата на община Троян и сайта на ОИК-Троян.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Ловеч в седемдневен срок от обявяването му по реда на чл.459 от Изборния кодекс.

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 11.12.2016 в 23:33 часа

Календар

Решения

  • № 370-МИ / 08.07.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП "ГЕРБ" кандидат.

  • № 369-МИ / 09.07.2018

    относно: Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „Българска социалистическа партия“ кандидат.

  • № 363-МИ / 11.12.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на Общинска администрация на изборните книжа от проведения частичен избор за кмет на кметство село Врабево.

всички решения