Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 370-МИ
Троян, 08.07.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП "ГЕРБ" кандидат.

Постъпило е писмо вх.№291/03.07.2019 год. от Общински съвет Троян, с което уведомява ОИК Троян за това, че Пламен Иванов Нанков, ЕГН ********** – общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ е починал. Към писмото е приложен препис - извлечение от акт за смърт №0196/01.07.2019 год., издаден от Община Троян.

Съгласно разпоредбата на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при смърт.

 

Предвид изложеното и на основание чл.458, ал.1 от Изборния кодекс във вр.чл.30, ал.7 от ЗМСМА, ОИК-Троян,

Р Е Ш И:

1.Обявява за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ – Лалю Минков Драголов, ЕГН **********.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 08.07.2019 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 370-МИ / 08.07.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП "ГЕРБ" кандидат.

  • № 369-МИ / 09.07.2018

    относно: Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „Българска социалистическа партия“ кандидат.

  • № 363-МИ / 11.12.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на Общинска администрация на изборните книжа от проведения частичен избор за кмет на кметство село Врабево.

всички решения