Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 369-МИ
Троян, 09.07.2018

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „Българска социалистическа партия“ кандидат.

Постъпило е писмо вх.№288/05.07.2018 год. от Председателя на Общински съвет Троян, с което уведомява ОИК Троян за това, че Розалина Симеонова Русенова, ЕГН ********** – общински съветник от листата на ПП „БСП“ е депозирала заявление с молба за предсрочно прекратяване на пълномощията й, поради назначаването й за заместник-кмет в Община Троян. Приложен е Трудов договор №10/03.07.2018 год., от който е видно, че Р.Русенова е назначена за заместник-кмет в Община Троян. Съгласно разпоредбата на чл.30 ал.4 т.4 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при назначаването му за заместник-кмет в съответната общинска администрация.

 

Предвид изложеното и на основание чл.458 ал.1 от Изборния кодекс във вр.чл.30 ал.7 от ЗМСМА, ОИК-Троян,

Р Е Ш И:

1.Обявява за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „Българска социалистическа партия“ – Петко Маринов Петков, ЕГН **********.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 10.07.2018 в 15:46 часа

Календар

Решения

  • № 370-МИ / 08.07.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП "ГЕРБ" кандидат.

  • № 369-МИ / 09.07.2018

    относно: Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „Българска социалистическа партия“ кандидат.

  • № 363-МИ / 11.12.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК-Троян за предаване на Общинска администрация на изборните книжа от проведения частичен избор за кмет на кметство село Врабево.

всички решения