Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 204-МИ
Троян, 20.10.2015

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на член на СИК и назначаване на негово място на новопредложен член.

Постъпило е предложение с вх. №93/20.10.2015г. от представляващия ПП „АБВ(Алтернатива за Българско Възраждане)“ Бисер Б. Димов за замяна на членове на СИК, както следва:

 • В СИК № 113400045, Нона Емилова Дулевска - председател да бъде заменена с Таничка Мичева Пеновска. На лице е молба от Нона Емилова Дулевска по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.
 • В СИК № 113400004, Росица Красимирова Ганкова-Краевска - член да бъде заменен с Петра Георгиева Пандурска. На лице е молба от Росица Красимирова Ганкова-Краевска по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.6 във връзка с чл.51, ал.2, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

 • Прекратява предсрочно пълномощията на Нона Емилова Дулевска - председател на СИК № 113400045 и назначава на нейно място Таничка Мичева Пеновска с ЕГН **********.
 • Прекратява предсрочно пълномощията на Росица Красимирова Ганкова-Краевска – член на СИК № 113400004 и назначава на нейно място Петра Георгиева Пандурска с ЕГН **********.

Анулира издадените удостоверения на Нона Емилова Дулевска и Росица Красимирова Ганкова-Краевска. Да се издадат удостоверения на новоназначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 20.10.2015 в 16:12 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения