№ 352-МИ / 15.11.2016

ОТНОСНО : Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

№ 351-МИ / 15.11.2016

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

№ 350-МИ / 15.11.2016

ОТНОСНО : Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

№ 349-МИ / 15.11.2016

ОТНОСНО : Регистрация на Радослав Илиев Радионов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

№ 348-МИ / 15.11.2016

ОТНОСНО : Определяне на реда за водене на регистър на кандидатските листи и тяхната номерация.

№ 347-МИ / 10.11.2016

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в частичните избори за кмет на кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч, насрочени за 11.12.2016г.

№ 346-МИ / 10.11.2016

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч, насрочени за 11.12.2016г.

№ 345-МИ / 10.11.2016

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч, насрочени за 11.12.2016г.

№ 344-МИ / 01.11.2016

ОТНОСНО : Определяне на срок за приемане на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

№ 343-МИ / 01.11.2016

ОТНОСНО : Определяне начина за водене на регистрите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети и номерацията им.

№ 342-МИ / 01.11.2016

ОТНОСНО : Определяне броя на СИК, определяне на броя на членовете на СИК в избирателната секция и определяне на разпределението на ръководството в СИК по партии и коалиции в избирателната секция на кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч за частичен избор на 11.12.2016г.

№ 341-МИ / 01.11.2016

ОТНОСНО : Формиране на единния номер на избирателната секция в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч за произвеждане на частичен избор на 11.12.2016г.

№ 340-МИ / 01.11.2016

ОТНОСНО : Определяне на технически сътрудник – специалист за подпомагане работата на ОИК – Троян.

№ 339-МИ / 29.09.2016

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на с.Врабево, община Троян – Радион Стефанов Стратев.

№ 324-МИ / 05.05.2016

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в частичните избори за кмет на кметство село Калейца, община Троян, област Ловеч, насрочени за 05.06.2016г.

№ 323-МИ / 27.04.2016

ОТНОСНО : Определяне на срок за приемане на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство село Калейца, община Троян, област Ловеч.

№ 322-МИ / 27.04.2016

ОТНОСНО : Определяне начина за водене на регистрите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети и номерацията им.

№ 321-МИ / 27.04.2016

ОТНОСНО : Определяне броя на СИК, определяне на броя на членовете на СИК в избирателната секция и определяне на разпределението на ръководството в СИК по партии и коалиции в избирателната секция на кметство село Калейца, община Троян, област Ловеч за частичен избор на 05.06.2016г.

№ 320-МИ / 27.04.2016

ОТНОСНО : Формиране на единния номер на избирателната секция в кметство село Калейца, община Троян, област Ловеч за произвеждане на частичен избор на 05.06.2016г.

№ 319-МИ / 27.04.2016

ОТНОСНО : Определяне на технически сътрудник – специалист за подпомагане работата на ОИК – Троян.

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения