Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 350-МИ
Троян, 15.11.2016

ОТНОСНО: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

Постъпило е предложение с вх.№ 2-КК/ЧИ/ВР/15.11.2016г. от ПП „ГЕРБ“, подписано от Илиян Тодоров Тодоров, преупълномощен от Николай Нанков Нанков, в качеството му на пълномощник на председателя на партията Бойко Методиев Борисов за регистриране на кандидатска листа с кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян – Иван Константинов Карагьозов.

Към предложението са приложени заявление-декларация от кандидата по чл. 414, ал.1, т.3-8 от Изборния кодекс и два броя пълномощни.

След проверка на представените документи и данните, съдържащи се в тях, комисията констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл.464, т.6 във връзка с  чл.87, ал.1, т.14 от същия, ОИК-Троян:

Р Е Ш И:

Регистрира Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на кметство село Врабево, Община Троян, област Ловеч, предложен от ПП „ГЕРБ“, за частичните избори на 11.12.2016г.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 15.11.2016 в 18:24 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения