Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 340-МИ
Троян, 01.11.2016

ОТНОСНО: Определяне на технически сътрудник – специалист за подпомагане работата на ОИК – Троян.

Съгласно чл.78 от Изборния кодекс, ОИК може да създава работни групи от специалисти за подпомагане на дейността си.

В тази връзка и на основание чл.87, ал.1, във връзка с чл.78 от Изборния кодекс, ОИК -Троян:

Р Е Ш И:

Определя за технически сътрудник – специалист – Зорница Стефанова Маринова-Банчева с функции информационно и техническо осигуряване на дейността на комисията, водене на входяща и изходяща кореспонденция, поддържане на страницата на ОИК-Троян и други със срок на изпълнение до 7 дни след обявяване на резултатите от проведения частичен избор.

Решението може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от Изборния кодекс пред ЦИК гр.София.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 01.11.2016 в 16:49 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения