Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 206-МИ
Троян, 20.10.2015

ОТНОСНО: Нарушаване на правилата за предизборна агитация.

Постъпила е жалба от Трифон Трифонов и Марин Вутов упълномощени представители на местна коалиция „Демократично бъдеще“, в която се твърди нарушение на правилата за предизборна агитация от страна на кандидата на ПП „Българска Социалистическа партия“ за кмет на община Троян г-жа Донка Михайлова, изразяващо се в следното:

 • Агитационните материали – „билборд“ не отговарят на изискванията на чл. 183, ал.2 от Изборния кодекс, а именно надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление.“ заема по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал. Посочени са конкретни местонахождения на четири билборда.
 • Агитационните материали – „плакат“ не отговарят на изискванията на чл. 183, ал.2 от Изборния кодекс, а именно надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление.“ заема по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал. Не са посочени конкретни местонахождения на плакатите.
 • В агитационните материали, които се разпространяват във фейсбук липсва надписът, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление.“

Представители на ОИК-Троян извършиха проверка на цитираните в жалбата местонахождения на билборд на 19.10.2015г., при което установиха, че изнесеното в жалбата отговаря на истината. На 20.10.2015г. в 15:10 часа в ОИК-Троян се получи информация по телефон от предизборния щаб на ПП „Българска Социалистическа партия“ за това, че нарушенията са отстранени чрез залепване на допълнително обособено поле с надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление.“, който заема не по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал. Извършена беше допълнителна проверка от представители на ОИК-Троян, при която се констатира, че е извършена посочената корекция.

Предвид обстоятелството, че не са посочени местонахождения на агитационни материали „плакат“, ОИК-Троян не може да извърши проверка в тази част на жалбата.

Информацията, разпространявана в социалната мрежа фейсбук, не представлява агитационен материал по смисъла на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на Трифон Трифонов и Марин Вутов – упълномощени представители на местна коалиция „Демократично бъдеще“.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 20.10.2015 в 16:15 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения