Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 208-МИ
Троян, 22.10.2015

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на член на СИК и назначаване на негово място на новопредложен член.

Постъпили са предложения с вх. № 102/21.10.2015г., вх. № 115/22.10.2015г. и вх.№ 116/22.10.2015г. от представляващия ПП „ГЕРБ“ Иван Н. Миховски за замяна на членове на СИК, както следва:

 • В СИК № 113400032, Румяна Господинова Христова - член да бъде заменена с Йорданка Колева Владовска. На лице е молба от Румяна Господинова Христова по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.
 • В СИК № 113400014, Радостина Димитрова Бачкова - председател да бъде заменена с Донка Цанова Ангелска. На лице е молба от Радостина Димитрова Бачкова по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.
 • В СИК № 113400073, Теодор Маринов Дочев - член да бъде заменен с Теменуга Цанкова Лунголова. На лице е молба от Теодор Маринов Дочев по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.6 във връзка с чл.51, ал.2, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

 • Прекратява предсрочно пълномощията на Румяна Господинова Христова - член на СИК № 113400032 и назначава на нейно място Йорданка Колева Владовска с ЕГН **********.
 • Прекратява предсрочно пълномощията на Радостина Димитрова Бачкова - председател на СИК № 113400014 и назначава на нейно място Донка Цанова Ангелска с ЕГН **********.
 • Прекратява предсрочно пълномощията на Теодор Маринов Дочев - член на СИК № 113400073 и назначава на негово място Теменуга Цанкова Лунголова с ЕГН **********.

Анулира издадените удостоверения на Румяна Господинова Христова, Радостина Димитрова Бачкова и Теодор Маринов Дочев. Да се издадат удостоверения на новоназначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 22.10.2015 в 16:23 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения