Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 209-МИ
Троян, 22.10.2015

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на член на СИК и назначаване на негово място на новопредложен член.

Постъпили са предложения с вх. № 103/21.10.2015г., вх.№ 104/21.10.2015г. и 118/22.10.10.2015 от представляващия ПП „Движение за права и свободи-ДПС“ Исай Милев за замяна на членове на СИК, както следва:

 • В СИК № 113400061, Юсеин Асанов Гаджалов - председател да бъде заменен с Мартин Дениславов Гаджалов. На лице е молба от Юсеин Асанов Гаджалов по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.
 • В СИК № 113400018, Галя Атанасова Генова - член да бъде заменена с Стефан Иванов Филипов. На лице е молба от Галя Атанасова Генова по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.
 • В СИК № 113400002, Симона Марианова Янушева - председател да бъде заменена с Анжела Костадинова Георгиева. На лице е молба от Симона Марианова Янушева по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.6 във връзка с чл.51, ал.2, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

 • Прекратява предсрочно пълномощията на Юсеин Асанов Гаджалов - председател на СИК № 113400061 и назначава на негово място Мартин Дениславов Гаджалов с ЕГН **********.
 • Прекратява предсрочно пълномощията на Галя Атанасова Генова - член на СИК № 113400018 и назначава на нейно място Стефан ИВанов Филипов с ЕГН **********.
 • Прекратява предсрочно пълномощията на Симона Марианова Янушева – председател в СИК № 113400002 и назначава на нейно място Анжела Костадинова Георгиева с ЕГН **********.

Анулира издадените удостоверения на Юсеин Асанов Гаджалов, Галя Атанасова Генова и Симона Марианова Янушева. Да се издадат удостоверения на новоназначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 22.10.2015 в 16:25 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения