Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 211-МИ
Троян, 22.10.2015

ОТНОСНО: Освобождаване на член на СИК, поради несъвместимост и назначаване на нов член.

Постъпила е молба с вх. № 114/22.10.2015г. от Иванка Цветкова Църова, в качеството ѝ на упълномощен представител на „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, с която предлага Красимира Илиева Тодорова - член на секция № 113400033 да бъде заменена с Илия Петров Василев, тъй като Красимира Тодорова е съпруга на кандидата за кмет на село Калейца – Тодор Николов Тодоров. Искането е основателно, поради което има основание чл.87, ал.1, т.6 във връзка с чл.96, във връзка с чл.66 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Освобождава като член на секция № 113400033 Красимира Илиева Тодорова и назначава на нейно място Илия Петров Василев с ЕГН **********.

Анулира издаденото удостоверение на Красимира Илиева Тодорова. Да се издаде удостоверение на новоназначения член.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 22.10.2015 в 16:29 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения