Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 213-МИ
Троян, 22.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „Движение за права и свободи-ДПС“.

Постъпило е заявление с вх. № 4-З/22.10.2015г. от Исай М. Милев – пълномощник на представляващия партията „Движение за права и свободи-ДПС“ Лютви Ахмед Местан, за регистриране на застъпници по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 34 /тридесет и четири/ застъпници на ПП „Движение за права и свободи-ДПС“, както следва:

 

1

Емил Илиев Манушев

**********

2

Пламен Василев Билярски

**********

3

Александър Стоянов Георгиев

**********

4

Катя Александрова Мителска

**********

5

Адриан Яворов Андреев

**********

6

Румен Трифонов Минков

**********

7

Небие Мехмедова Кулаалиева

**********

8

Мирослав Асенов Асенов

**********

9

Али Юкселов Алиев

**********

10

Фехми Исов Мустафов

**********

11

Магдалена Иванова Църовска

**********

12

Иван Светославов Маринов

**********

13

Георги Стефанов Лесидренски

**********

14

Симеон Стоянов Пеев

**********

15

Борис Георгиев Георгиев

**********

16

Гълъбина Борисова Георгиева

**********

17

Симеон Николов Колев

**********

18

Йорданка Иванова Иванова

**********

19

Петър Мариянов Иванов

**********

20

Марко Илиев Иванов

**********

21

Али Мехмедов Алиджов

**********

22

Милена Ангелова Христова

**********

23

Христо Маринов Христов

**********

24

Алекси Миленов Радославов

**********

25

Андрей Стефанов Василев

**********

26

Светослав Христов Христов

**********

27

Пламен Иванов Кацарски

**********

28

Станка Христова Райковска

**********

29

Александър Киров Асенов

**********

30

Мариян Янушев Яниславов

**********

31

Добринка Колева Куцарова

**********

32

Цона Дочева Росанова

**********

33

Иван Мартинов Йонков

**********

34

Иван Ганчев Църовски

**********

 

Не регистрира като застъпник Стелиян Василев Драголов с ЕГН **********, тъй като същият е регистриран за наблюдател от Сдружение „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 22.10.2015 в 16:36 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения