Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 214-МИ
Троян, 22.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „ГЕРБ“.

Постъпило е заявление с вх. № 5-З/22.10.2015г. от Иван Н. Миховски – пълномощник на представляващия партията „ГЕРБ“ Бойко М. Борисов, за регистриране на застъпници по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 58 /петдесет и осем/ застъпници на ПП „ГЕРБ“, както следва:

 

1.

Тодор Банков Гадев

**********

2.

Георги Михайлов Димовски

**********

3.

Емилия Димитрова Цокова

**********

4.

Емилия Колева Гадева

**********

5.

Пепа Иванова Камачарова

**********

6.

Иван Цолов Иванов

**********

7.

Ангел Иванов Филчев

**********

8.

Тонко Росенов Петков

**********

9.

Любов Александрова Филчева

**********

10.

Веселина Йонкова Ангелова

**********

11.

Росен Тонков Петков

**********

12.

Ивелина Илиева Марковска

**********

13.

Марияна Георгиева Гадева

**********

14.

Недка Русева Маджарова

**********

15.

Марина Драгомирова Панова

**********

16.

Цветан Тончев Маринов

**********

17.

Антония Цветанова Тончева

**********

18.

Гена Димитрова Маринова

**********

19.

Стефка Колева Варчева

**********

20.

Тодор Иванов Варчев

**********

21.

Генета Кънчева Чакърска

**********

22.

Татяна Антонова Виноградова

**********

23.

Димитър Владимиров Шишманов

**********

24.

Милен Съев Петков

**********

25.

Антон Мариянов Борисов

**********

26.

Цочо Пенчев Камачаров

**********

27.

Милена Василева Пейковска

**********

28.

Лилия Василева Маринова -Кисьова

**********

29.

Тихомир Минков Тодоров

**********

30.

Спаска Василева Вълкова

**********

31.

Кинчо Николов Райковски

**********

32.

Николай Милков Добрев

**********

33.

Николина Василева Ковачева

**********

34.

Мая Йоцова Дъковска

**********

35.

Галя Тодорова Пенчева

**********

36.

Милко Вачков Пелтешки

**********

37.

Димитрина Маринова Кундевска

**********

38.

Невена Петрова Вачева

**********

39.

Тотка Колева Калчева

**********

40.

Василена Георгиева Ковачева

**********

41.

Тошко Маринов Ботев

**********

42.

Магбуле Мехмедова Чакалова

**********

43.

Станимир Митков Биков

**********

44.

Маргарита Михайлова Чавдарова

**********

45.

Боряна Иванова Колева

**********

46.

Мария Лазарова Николова- Вълкова

**********

47.

Фатма Юсеинова Мехмедова

**********

48.

Валентина Минкова Дудева

**********

49.

Дочко Кирилов Дочев

**********

50.

Васил Дачев Еврев

**********

51.

Петър Георгиев Лалев

**********

52.

Цветомир Иванов Цолов

**********

53.

Миленка Цанова Христова

**********

54.

Бойко Тодоров Гадев

**********

55.

Ина Дилянова Иванова

**********

56.

Дарин Радославов Михайлов

**********

57.

Анелия Ангелова Цонева

**********

58.

Димитър Стефанов Дудев

**********

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 22.10.2015 в 16:37 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения