Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 215-МИ
Троян, 22.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)“.

Постъпило е заявление с вх. № 6-З/22.10.2015г. от Бисер Б. Димов – пълномощник на представляващия партията „АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)“ Георги С. Първанов, за регистриране на застъпници по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 18 /осемнадесет/ застъпници на ПП „АБВ(Алтернатива за Българско Възраждане)“, както следва:

 

1

Алекси Костов Беров

**********

2

Борис Асенов Шейтанов

**********

3

Георги Иларионов Ганков

**********

4

Гълъбинка Михова Минкова

**********

5

Дочо Христов Цанов

**********

6

Иван Тодоров Стайковски

**********

7

Милена Кръстева Ковачева

**********

8

Павлинка Калева Цанкова

**********

9

Росица Красимирова Ганкова- Краевска

**********

10

Силвия Петрова Ганкова

**********

11

Цона Симеонова Якимова

**********

12

Мариела Дочева Стайкова

**********

13

Теодора Василева Дацкова

**********

14

Цветелина Петрова Ненова

**********

15

Габриела Иванова Христова

**********

16

Боряна Тодорова Пастухова

**********

17

Пламен Иванов Христов

**********

18

Зоя Юлиянова Михайлова

**********

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 22.10.2015 в 16:40 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения