Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 216-МИ
Троян, 22.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „ВМРО-БНД“.

Постъпило е допълнително заявление с вх. № 1-З/22.10.2015г. от Тихомир Й. Лилов –представляващ ПП „ВМРО-БНД“, за регистриране на застъпници по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 19 /деветнадесет/ застъпници на ПП „ВМРО-БНД“, както следва:

 

1

Ивайло Тодоров Докторов

**********

2

Денка Николова Бонева

**********

3

Юлия Йорданова Николова

**********

4

Бонка Минкова Маринова

**********

5

Таня Христова Пъдевска

**********

6

Грета Бойкова Стойчева

**********

7

Пламен Христов Караджов

**********

8

Христо Кирилов Петков

**********

9

Красимир Дочев Попски

**********

10

Йорданка Цанкова Банова

**********

11

Кичка Радева Гачевска

**********

12

Надежда Петкова Николова

**********

13

Мария Георгиева Чакърска

**********

14

Дилян Калчев Дишев

**********

15

Тодорка Минчева Дъковска

**********

16

Александрина Любенова Цачева

**********

17

Маргарита Иванова Терзиева

**********

18

Надка Пенчева Патарокова

**********

19

Мариян Ивайлов Зунев

**********

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 22.10.2015 в 16:41 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения