Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 220-МИ
Троян, 23.10.2015

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на член на СИК и назначаване на негово място на новопредложен член.

Постъпило е предложение с вх. № 120/22.10.2015г. от представляващите местната коалиция „Демократично бъдеще“ Трифон Д. Трифонов и Марин Т. Вутов за смяна на членове на СИК, както следва:

 • В СИК № 113400017, Диана Маринова Исикийска – член да бъде заменена с Миглена Иванова Лазарова. На лице е молба от Диана Маринова Исикийска по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.
 • В СИК № 113400020, Миглена Иванова Лазарова – член да бъде заменена с Диана Маринова Исикийска. На лице е молба от Миглена Иванова Лазарова по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.6 във връзка с чл.51, ал.2, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

 • Прекратява предсрочно пълномощията на Диана Маринова Исикийска – член на СИК № 113400017 и назначава на нейно място Миглена Иванова Лазарова с ЕГН **********.
 • Прекратява предсрочно пълномощията на Миглена Иванова Лазарова – член на СИК № 113400020 и назначава на нейно място Диана Маринова Исикийска с ЕГН **********.

Анулира издадените удостоверения на Диана Маринова Исикийска и Миглена Иванова Лазарова. Да се издадат удостоверения на новоназначените членове.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 23.10.2015 в 17:34 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения