Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 225-МИ
Троян, 23.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на местна коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН“.

Постъпило е заявление с вх. № 7-З/22.10.2015г. от Николай В. Тодоров – представляващ местна коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН“ за регистриране на застъпници по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 53 /петдесет и трима/ застъпници на местна коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН“, както следва:

 

1.

Иванка Маринова Минкова

**********

2.

Мариета Василева Топузова

**********

3.

Виолета Конишева

**********

4.

Цветомир Василев Кънчев

**********

5.

Стела Анчева Димовска

**********

6.

Димитър Милков Вачев

**********

7.

Петко Доротеев Петков

**********

8.

Петрана Иванова Цвяткова

**********

9.

Анатоли Цочев Краев

**********

10.

Иван Пеев Димитров

**********

11.

Емилия Дачева Дачева

**********

12.

Ивелина Илиева Чавдарова-Мишева

**********

13.

Румяна Пенчева Урчева

**********

14.

Валентина Василева Василева

**********

15.

Весела Стоянова Ангелска

**********

16.

Димитър Лалев Хаджийски

**********

17.

Тодор Лалев Петковски

**********

18.

Дияна Иванова Бояджиева

**********

19.

Наталия Павлинова Керембова

**********

20.

Емануил Борисов Спасов

**********

21.

Мариян Маринов Марков

**********

22.

Таня Пламенова Петкова

**********

23.

Милена Добрева Калистерска

**********

24.

Дафинка Христова Тотевска

**********

25.

Радка Петкова Енчевска

**********

26.

Минко Радков Василев

**********

27.

Веска Дочева Илиева

**********

28.

Радко Найденов Кисьов

**********

29.

Мартин Петров Александров

**********

30.

Тотка Нешева Вълева

**********

31.

Любен Петров Раев

**********

32.

Стефан Спиридонов Стефанов

**********

33.

Симеон Христов Симеонов

**********

34.

Петко Василев Павлов

**********

35.

Васил Колев Михов

**********

36.

Мирослава Цонева Андреева-Павлова

**********

37.

Веселка Найденова Христова

**********

38.

Катя Николова Костова

**********

39.

Маргарита Иванова Василева

**********

40.

Тихомир Василев Хаджийски

**********

41.

Ценка Иванова Христова

**********

42.

Илияна Михайлова Ганкова

**********

43.

Тончо Кинов Попски

**********

44.

Милена Атанасова Минкова

**********

45.

Иванка Минкова Йорданова

**********

46.

Иван Валентинов Йорданов

**********

47.

Ива Маринова Йорданова

**********

48.

Милко Маринов Минков

**********

49.

Митко Маринов Андреев

**********

50.

Любчо Генчев Луков

**********

51.

Кирчо Младенов Кръстев

**********

52.

Виктория Красимирова Божкова

**********

53.

Магдалена Станчева Петкова

**********

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 23.10.2015 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения