Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 226-МИ
Троян, 23.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „Движение Напред България“.

Постъпило е заявление с вх. № 8-З/22.10.2015г. от Марин М. Вачевски – упълномощен представител на ПП „Движение Напред България“ за регистриране на застъпници по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 52 /петдесет и двама/ застъпници на ПП „Движение Напред България“, както следва:

 

1

Теодора Красимирова Борисова

**********

2

Николай Найденов Найденов

**********

3

Милка Маринова Делчева

**********

4

Ивелина Николова Андреева

**********

5

Георги Николов Илиев

**********

6

Койно Иванов Чакърски

**********

7

Полина Генова Солакова

**********

8

Силвия Васкова Червенкова

**********

9

Нешо Маринов Нанков

**********

10

Павлина Андреева Илиева

**********

11

Николай Георгиев Илиев

**********

12

Мариян Спасов Багаров

**********

13

Росен Цветанов Радев

**********

14

Светла Иванова Йорданова

**********

15

Росица Цочева Баковска

**********

16

Петър Недялков Пенков

**********

17

Нели Петрова Пенкова

**********

18

Виктория Колева Панамска

**********

19

Веселин Димитров Василев

**********

20

Минко Пенчев Пенчев

**********

21

Христина Димитрова Дичевска

**********

22

Наталия Василева Тотевска

**********

23

Даринка Дакова Тотевска

**********

24

Милен Минков Батолов

**********

25

Милко Маринов Михайлов

**********

26

Ангел Минков Спасов

**********

27

Цветомир Минков Баковски

**********

28

Десислава Иванова Николова

**********

29

Иван Илиев Иванов

**********

30

Найден Радков Кисъов

**********

31

Валентин Минков Вачков

**********

32

Цонка Христова Стоянова

**********

33

Диана Ангелова Владова

**********

34

Пламен Ненков Пелтешки

**********

35

Ненко Петров Пелтешки

**********

36

Калоян Милков Станев

**********

37

Йонка Иванова Йовевска

**********

38

Валентина Иванова Радкова-Георгиева

**********

39

Румяна Стефанова Ковачева

**********

40

Миряна Илиева Колева

**********

41

Мария Радионова Кирилова

**********

42

Ценка Христова Данова

**********

43

Иван Георгиев Лалев

**********

44

Милена Маринова Бомбалска

**********

45

Румяна Василева Джабраилова

**********

46

Тотка Колева Симеонова

**********

47

Дарин Минков Павлев

**********

48

Цветан Петров Лазаров

**********

49

Любомир Петков Добрев

**********

50

Мариета Стефанова Тодорова

**********

51

Кристина Симеонова Андреева

**********

52

Ивайло Милчев Кръстев

**********

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 23.10.2015 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения