Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 230-МИ
Троян, 23.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „БДЦ“.

Постъпило е заявление с вх. № 10-З/23.10.2015г. от Милко П. Мулевски – пълномощник на представляващия партията „БДЦ“ Красимира Арангелова Ковачка, за регистриране на застъпници по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 60 /шестдесет/ застъпници на ПП „БДЦ“, както следва:

 

1

Петя Кирилова Кръстева

**********

2

Стефка Радославова Георгиева

**********

3

Николай Христов Симеонов

**********

4

Ралица Станкова Христова

**********

5

Галина Пенкова Кръстева

**********

6

Веселина Начева Петрова

**********

7

Мирослав Колев Дундев

**********

8

Таня Давидова Дундева

**********

9

Пламен Найденов Стойчев

**********

10

Кирил Цанков Кръстев

**********

11

Калина Атанасова Тодорова

**********

12

Десислава Емилова Захариева

**********

13

Цветан Краев Мирчев

**********

14

Цветелина Цветанова Мирчева

**********

15

Недка Найденова Михайлова

**********

16

Найден Цветанов Найденов

**********

17

Владимир Валентинов Вълчев

**********

18

Теодора Христова Комитова

**********

19

Драгомир Драгомиров Стоянов

**********

20

Марин Ангелов Дацинов

**********

21

Бисерка Кирилова Кръстева

**********

22

Стоян Маринов Марешки

**********

23

Марияна Василева Иванова

**********

24

Христо Костов Цолов

**********

25

Снежина Христова Димова

**********

26

Петя Ангелова Несторова- Рачева

**********

27

Виолета Ненкова Игнатова

**********

28

Марияна Нешева Богданска

**********

29

Мариела Иванова Иванова

**********

30

Дарина Ангелова Дункова

**********

31

Малинка Василева Боцова

**********

32

Снежана Дочева Стоянова

**********

33

Иван Весков Колчевски

**********

34

Диана Георгиева Шейтанова

**********

35

Деан Руменов Тодоровски

**********

36

Иван Петков Петков

**********

37

Валентин Радославов Андреев

**********

38

Младен Асенов Йорданов

**********

39

Ангел Алдомиров Ангелов

**********

40

Кръстю Георгиев Николов

**********

41

Надежда Петрова Вутова

**********

42

Йордан Георгиев Панталеев

**********

43

Николай Ангелов Балевски

**********

44

Кирил Недялков Кирилов

**********

45

Божидар Станев Иванов

**********

46

Янка Драгомирова Нешкова

**********

47

Нено Дудев Нешков

**********

48

Михаил Иванов Михов

**********

49

Десислав Иванов Михов

**********

50

Бистра Минкова Кънчева

**********

51

Константина Стоянова Хаджийска

**********

52

Мариян Христов Мирчев

**********

53

Димитър Минков Пиров

**********

54

Кристина Иванова Калчева

**********

55

Иван Пенчев Иванов

**********

56

Весела Минкова Баракова

**********

57

Кирил Тонев Кирилов

**********

58

Димитър Тодоров Димитров

**********

59

Явор Пламенов Иванов

**********

60

Грета Валентинова Дацинова

**********

 

Не регистрира Валери Кирилов Кръстев с ЕГН **********, тъй като лицето е кандидат за общински съветник от „Български демократичен център – БДЦ“, регистриран в ОИК – Троян.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 23.10.2015 в 17:50 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения