Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 245-МИ
Троян, 24.10.2015

ОТНОСНО: Заличаване на регистриран упълномощен представител.

Постъпила е молба с вх. № 140/24.10.2015г. от Лазар Ц. Лалев в качеството му на пълномощник на представляващия ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)“ Валери Ц. Симеонов за заличаване на Димитър Стоянов Димитров като упълномощен представител на партията, регистриран в ОИК-Троян, тъй като същият е назначен за член на СИК № 113400022. Искането е основателно, поради което на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Заличава Димитър Стоянов Димитров от списъка на упълномощените представители на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)“.

Заличаването да се отрази в публичния регистър на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в сайта на ОИК-Троян.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 24.10.2015 в 16:56 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения