Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 246-МИ
Троян, 25.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпил сигнал.

Постъпил е сигнал с вх. № 144/25.10.2015г., подаден от Бисер Б. Димов – пълномощник на представляващия ПП „АБВ/Алтернатива за българско възраждане“. В същия се твърди, че заместник-председателя на СИК № 113400032 Детелин Георгиев Димитров е във фактическо съжителство с кандидата за общински съветник Десислава Йорданова Белчева.

След извършена проверка ОИК-Троян констатира, че описаното в сигнала отговаря на истината. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.6 във връзка с чл. 96, във връзка с чл.66 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Освобождава Детелин Георгиев Димитров - заместник-председател на СИК № 113400032 и назначава на негово място Надка Пенчева Патарокова с ЕГН **********.

Анулира издаденото удостоверение на Детелин Георгиев Димитров. Да се издаде удостоверение на новоназначения заместник – председател.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 25.10.2015 в 13:46 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения