Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 247-МИ
Троян, 25.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпила жалба.

Постъпила е жалба с вх. № 145/25.10.2015г. от Иван Н. Миховски – общински координатор на ПП „ГЕРБ“. В жалбата се твърди за организирано транспортиране на гласоподаватели до мястото на гласуване, както и се изразяват съмнения за контролиран вот.

След като се запозна с жалбата ОИК-Троян констатира, че в същата не се сочи конкретно нарушение на Изборния кодекс. Жалбата не е придружена с конкретни доказателства за наведените твърдения.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на Иван Н. Миховски – общински координатор на ПП „ГЕРБ“.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 25.10.2015 в 14:06 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения