Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 248-МИ
Троян, 25.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпила жалба.

Постъпила е жалба с вх. № 146/25.10.2015г. от Исай Милев в качеството му на пълномощник на представляващия ПП „Движение за права и свободи-ДПС“ Лютви Местан. В жалбата се твърди, че в секция № 113400065 „секретарят Димитрина Д. Петкова не разрешава на председателката Мериян Д. Шалганова да работи“. След проведен разговор с М. Шалганова се установи, че написаното в жалбата не отговаря на истината.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на Исай Милев в качеството му на пълномощник на представляващия ПП „Движение за права и свободи-ДПС“.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 25.10.2015 в 15:36 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения