Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 262-МИ
Троян, 29.10.2015

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на член на СИК и назначаване на негово място на новопредложен член.

Постъпили са предложения с вх. № 157/28.10.2015г. в 13:15 часа и 158/28.10.2015г. в 13:20 часа от представляващия ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ Кольо М. Кацаров за замяна на член на СИК, както следва:

 • В СИК № 113400001, Борянка Димитрова Николова – председател да бъде заменена с Дочо Минков Минков. На лице е молба от Борянка Димитрова Николова по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.
 • В СИК № 113400026, Момчил Яворов Петров – член да бъде заменен с Гана Иванова Христова. На лице е молба от Момчил Яворов Петров по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.6 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

 • Прекратява предсрочно пълномощията на Борянка Димитрова Николова – председател на СИК № 113400001 и назначава на нейно място Дочо Минков Минков с ЕГН **********.
 • Прекратява предсрочно пълномощията на Момчил Яворов Петров – член на СИК № 113400026 и назначава на негово място Гана Иванова Христова с ЕГН **********.

Анулира издадените удостоверения на Борянка Димитрова Николова и Момчил Яворов Петров. Да се издадат удостоверения на новоназначените членове.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 29.10.2015 в 17:15 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения