Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 263-МИ
Троян, 29.10.2015

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на член на СИК и назначаване на негово място на новопредложен член.

Постъпило е предложение с вх. № 167/29.10.2015г. в 12:15 часа от Иван Н. Миховски – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за замяна на член на СИК, както следва:

 • В СИК № 113400052, Румяна Христова Велешка – член да бъде заменена с Маргарита Кънева Хасъмска. На лице е молба от Румяна Христова Велешка по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.
 • В СИК № 113400026, Катя Христова Малчевска – член да бъде заменена с Иванка Йонкова Кушлева. На лице е молба от Катя Христова Малчевска по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.
 • В СИК № 113400061, Радион Минков Кисьов – член да бъде заменен с Кристина Наскова Йосифова. На лице е молба от Радион Минков Кисьов по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.6 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

 • Прекратява предсрочно пълномощията на Румяна Христова Велешка – член на СИК № 113400052 и назначава на нейно място Маргарита Кънева Хасъмска с ЕГН **********.
 • Прекратява предсрочно пълномощията на Катя Христова Малчевска – член на СИК № 113400026 и назначава на нейно място Иванка Йонкова Кушлева с ЕГН **********.
 • Прекратява предсрочно пълномощията на Радион Минков Кисьов – член на СИК № 113400061 и назначава на нейно място Кристина Наскова Йосифова с ЕГН **********.

Анулира издадените удостоверения на Румяна Христова Велешка, Катя Христова Малчевска и Радион Минков Кисьов. Да се издадат удостоверения на новоназначените членове.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 29.10.2015 в 17:16 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения