Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 266-МИ
Троян, 29.10.2015

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на член на СИК и назначаване на негово място на новопредложен член.

Постъпило е предложение с вх. № 175/29.10.2015г. от Трифон Д. Трифонов – упълномощен представител на местна коалиция „Демократично Бъдеще“ за замяна на член на СИК, както следва:

 • В СИК № 113400048, Светла Маринова Пенева – зам.-председател да бъде заменена с Валя Стефчева Инковска. На лице е молба от Светла Маринова Пенева по чл. 51, ал.2, т.1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.6 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

 • Прекратява предсрочно пълномощията на Светла Маринова Пенева – зам.-председател на СИК № 113400048 и назначава на нейно място Валя Стефчева Инковска с ЕГН **********.

Анулира издаденото удостоверение на Светла Маринова Пенева. Да се издаде удостоверение на новоназначения член.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 29.10.2015 в 17:19 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения