Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 267-МИ
Троян, 29.10.2015

ОТНОСНО: Определяне на отговорници от ОИК - Троян при раздаване на материалите за гласуване и за изборния ден по секции.

С оглед законосъобразното протичане на подготовката за втори тур за предстоящите избори за кмет на община/кметства и на основание чл.87, а.1, т.20 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя следните членове на ОИК, които съвместно с определено от общинската администрация длъжностно лице да предадат на председателя на СИК бюлетините, изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за кмет на община/кметства в предизборния ден:

 • По направление I: гр. Троян – с.Балабанско – с. Терзийско – с. Шипково – с. Горно Трапе – с. Бели Осъм – с. Чифлик – с. Балканец – гр. Троян, определя Дария Цочева Стоименова, която да се яви в 14:30 часа на 31.10.2015г. в община Троян и съвместно с Анита Маринова - представител на община Троян, да извърши предаването на изборните книжа и техническите пособия.
 • По направление II: гр. Троян – с. Калейца – с. Ломец - с. Дълбок Дол – с. Борима – с. Старо село – с. Голяма Желязна – с. Белиш – гр. Троян, определя Димитър Георгиев Вучков, който да се яви в 15:30 часа на 31.10.2015г. в община Троян и съвместно с Иванка Радойкова - представител на община Троян, да извърши предаването на изборните книжа и техническите пособия.
 • По направление III: гр. Троян – с. Добродан – с. Врабево – с. Дебнево – с. Гумощник – с. Патрешко – с. Орешак – с. Черни Осъм – гр. Троян, определя Красимира Георгиева Славкова, която да се яви в 15:30 часа на 31.10.2015г. в община Троян и съвместно с Мария Ковачева - представител на община Троян, да извърши предаването на изборните книжа и техническите пособия.
 • По направление IV: гр. Троян – кв. „Балкан“ – ул. „Ген. Карцов“ № 317 – кафе „Ива“ – ул. „Ген. Карцов“ №241 – кафе „Силви“ – читалище кв. Василевски – кв. „Попишка“ – „Радио клуб“ – кв. „Младост“ – СБАЛББ – читалище кв. „Велчевско“ – кв. „Ливадето“ – заведение за бързо хранене, определя Павлина Минкова Комитова, която да се яви в 15:50 часа на 31.10.2015г. в община Троян и съвместно с Елеонора Пандурска - представител на община Троян, да извърши предаването на изборните книжа и техническите пособия.
 • По направление V: гр. Троян – СОУ „Васил Левски“ – НУ “Св. Св.Кирил и Методий“ – МБАЛ – Троян – Детска ясла Буковец – ЦДГ „Здравец“ – Троян, определя Свилен Енчев Димитров, който да се яви в 15:30 часа на 31.10.2015г. в община Троян и съвместно с Катя Раева - представител на община Троян, да извърши предаването на изборните книжа и техническите пособия.
 • По направление VI: Получаване на материали от СИК в сградата на общинска администрация – гр. Троян – определя Мариета Василева Иванова, която да се яви в 17:40 часа на 31.10.2015г. в община Троян и съвместно с Нели Стайкова - представител на община Троян, да извърши предаването на изборните книжа и техническите пособия.

 

2. Определя членове на ОИК – Троян за отговорници на секции в изборния ден, както следва:

 

Дария Цочева Стоименова – за секции:

 • секция 113400037 с. Балабанско,
 • секция 113400041 с. Терзийско,
 • секция 11,400046 с. Шипково – ресторант,
 • секция 113400048 с. Шипково,
 • секция 113400035 с. Горно Трапе,
 • секция 113400045 с. Бели Осъм – бивш ресторант „РПК“,
 • секция 113400044 с. Бели Осъм – читалището,
 • секция 113400039 с. Чифлик,
 • секции 113400032 с. Балканец.

 

Димитър Георгиев Вучков – за секции:

 • секция 113400038 с.Белиш,
 • секция 113400033 с. Калейца,
 • секция 113400063 с. Ломец,
 • секция 113400062 с. Дълбок Дол,
 • секция 113400065 с. Борима,
 • секция 113400066 с. Старо село,
 • секция 113400067 с. Голяма Желязна.

 

Красимира Георгиева Славкова – за секции:

 • секция 113400061 с.Добродан,
 • секции 113400059 с.Врабево,
 • секция 113400055 с.Дебнево,
 • секция 113400058 с.Гумощник,
 • секция 113400054 с.Патрешко,
 • секция 113400051 с.Орешак – Детска градина,  
 • секция 113400050 с. Орешак – Клуб на пенсионера,    
 • секция 113400052 с.Черни Осъм.

 

Павлина Минкова Комитова – за секции:

 • секция 113400027 кв. „Балкан“,
 • секция 113400001 ул. „Генерал Карцов“ № 317 – кафе „Ива“,
 • секция 113400076 ул. „Генерал Карцов“ № 241 – кафе „Силви“,
 • секция 113400002 читалище кв. „Василевски“,
 • секция 113400026 кв. „Попишка“,
 • секция 113400020 „Радио клуб“,
 • секция 113400021 кв. „Младост“,
 • секция 113400078 СБАЛББ,
 • секция 113400024 Читалище кв. „Велчевско“,
 • секция 113400025 кв. „Ливадето“ – заведение за бързо хранене.

 

Свилен Енчев Димитров – за секции:

 • секции 113400010, 113400011, 113400012 СОУ „Васил Левски“ гр.Троян,
 • секции 113400015, 113400016, 113400017, 113400018, 113400019 НУ „Св.Св.Кирил и Методий“,
 • секция 113400077 МБАЛ – Троян,
 • секции 113400022, 113400023, 113400073, 113400074 Детска ясла „Буковец“,
 • секция 113400072 ЦДГ „Здравец“ – Троян.

 

Мариета Василева Иванова – за секции:

 • секции 113400004, 113400005, 113400071 ОУ „Христо Ботев“ – Троян,
 • секции 113400003, 113400030, 113400069, 113400070, 113400075 СОУ „Св. Климент Охридски“,
 • секции 113400006, 113400007, 113400008, 113400009, 113400013, 113400014 ОУ „Иван Хаджийски“.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 29.10.2015 в 17:20 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения