Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 268-МИ
Троян, 29.10.2015

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на двама членове на ОИК-Троян, които да получат съвместно с Областна администрация отпечатаните бюлетини, подпишат протокола за получаването им и съпроводят превозното средство до областен център – Ловеч.

Във връзка с упражняване на контрол за доставка и съхранение на бюлетините за втори тур в изборите за кмет на община/кметства, ОИК-Троян

 

Р Е Ш И:

 

     Определя и упълномощава членовете на ОИК-Троян: Дария Цочева Стоименова и Димитър Георгиев Вучков, които да извършат следното:

 • Да получат съвместно с Областна администрация – Ловеч от печатницата изпълнител отпечатаните хартиени бюлетини и подпишат протокола за получаване на бюлетините.
 • Да съпроводят съвместно с Областна администрация – Ловеч транспортното средство, което превозва бюлетините до областен център – Ловеч.
 • Да запечатат с ленти, подписани от всички членове на ОИК-Троян и подпечатани с нейния печат помещението, в което се съхраняват бюлетините, като удостоверят запечатването с техни подписи и отразяване върху лентата на датата и часа на поставянето ѝ.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 29.10.2015 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения