Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 271-МИ
Троян, 29.10.2015

ОТНОСНО: Заличаване на регистрирани застъпници на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

Постъпила е молба с вх. № 173/29.10.2015г. от Иванка Д. Ралчевска – пълномощник на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за заличаване на регистрирани застъпници на партията по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Заличава следните лица, регистрирани като застъпници на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“:

 

Име

Презиме

Фамилия

№ на издадено удостоверение

ЕГН

Христиана

Петева

Петкова

13/20.10.2015

**********

Симона

Станимирова

Цочева

14/20.10.2015

**********

Пенчо

Калев

Адърски

27/20.10.2015

**********

Ванеса

Димитрова

Иванова

47/20.10.2015

**********

Милка

Монева

Недялкова

49/20.10.2015

**********

Григор

Трифонов

Грозев

50/20.10.2015

**********

Мария

Маринова

Пенкова-Василева

62/20.10.2015

**********

 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 29.10.2015 в 17:24 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения