Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 273-МИ
Троян, 29.10.2015

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

Постъпила е молба с вх. № 2-З/29.10.2015г. от Кольо М. Кацаров – пълномощник на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ Михаил Р. Миков за регистриране на застъпници на партията по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира като застъпници на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ следните лица:

 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН / ЛН

Йохан Антонов Сомлев

**********

Георги Пенков Пиперски

**********

Ани Мариянова Хаджийска

**********

Гинка Рачева Лалева

**********

Пламен Георгиев Стоянов

**********

Елена Минкова Краевска

**********

 

Не регистрира Симеон Владимиров Владимиров с ЕГН **********, тъй като същият е застъпник от ПП „ВМРО-БНД“ ,  регистриран в ОИК – Троян.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 29.10.2015 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения