Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 275-МИ
Троян, 30.10.2015

ОТНОСНО: Приемане на решение относно застъпници и представители на партии за втори тур за изборите за кмет на община/кметства в община Троян.

С оглед еднакво и точно прилагане разпоредбите на Изборния кодекс, чл.87, ал.1, т.1 от ИК, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Указва на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник и от един представител, в една избирателна секция в изборния ден.

Общият брой както на застъпниците, така и на представителите не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

В изборния ден в избирателните секции могат да присъстват застъпници и наблюдатели на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват в конкретния избор.

Застъпниците и избирателите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК. Застъпниците и наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци се отстраняват от участие в изборния ден с решение на СИК.

Решението да се изпрати на секретаря на община Троян за оповестяването му в секционните избирателни комисии. Препис от решението да се изпрати на Началника на РУ на МВР – Троян.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 30.10.2015 в 15:56 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения