Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 277-МИ
Троян, 30.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпила жалба от ПП „ГЕРБ“.

Постъпила е жалба с вх. № 174/29.10.2015г. от Иван Н. Миховски – общински координатор на ПП „ГЕРБ“. В същата се твърди, че на конкретно посочени от жалбоподателя места в Троян на плакатите на г-жа Донка Михайлова, информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление заема по-малко от десет процента от лицевата площ на агитационния материал, като по този начин е нарушено изискването чл.183, ал.2 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Определя членовете на ОИК-Троян Свилен Димитров, Севил Кабакчиева-Толева и Димитър Вучков да извършат проверка на конкретно посочените места и докладват на ОИК-Троян с оглед предприемане на мерки в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 30.10.2015 в 16:00 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения