Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 283-МИ
Троян, 30.10.2015

ОТНОСНО: Освобождаване на регистрирани застъпници на ПП „ГЕРБ“.

Постъпила е молба с вх. № 189/30.10.2015г. от Иван Н. Миховски – пълномощник на представляващия партията „ГЕРБ“ Бойко М. Борисов, за освобождаване на регистрирани застъпници на партията по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Отписва като застъпници на ПП „ГЕРБ“ следните лица:

 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН / ЛН

Емилия Димитрова Цокова

**********

Любов Александрова Филчева

**********

Тонко Росенов Петков

**********

Лилия Василева Маринова-Кисьова

**********

Магбуле Мехмедова Чакалова

**********

Бойко Тодоров Гадев

**********

Ина Дилянова Иванова

**********

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 30.10.2015 в 16:14 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения