Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 285-МИ
Троян, 30.10.2015

ОТНОСНО: Отписване на регистрирани представители на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

Постъпила е молба с вх. № 194/30.10.2015г. от Иванка Д. Ралчевска – пълномощник на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за заличаване на регистрирани упълномощени представители на партията по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Отписва като упълномощени представители на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ следните лица:

 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН / ЛН

Дончо Василев Доков

**********

Маргарита Христова Иванова

**********

Минко Иванов Станчев

**********

Спаска Николова Павлова

**********

Иво Иванов Маринов

**********

Станка Иванова Чавдарова

**********

Иванка Петкова Колева

**********

Веселин Христов Банков

**********

Валентина Витанова Банкова

**********

Петър Людмилов Вутов

**********

Иванка Николова Данаилова

**********

Неда Цочева Цековска

**********

Рада Цочева Костовска

**********

Красимира Станкулова Иванова

**********

Иван Христов Манджуков

**********

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 30.10.2015 в 16:16 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения