Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 287-МИ
Троян, 31.10.2015

ОТНОСНО: Списък на упълномощените представители на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

Постъпило е заявление с вх.№ 184/30.10.2015г. от Иванка Ралчевска в качеството и на пълномощник на представляващия ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ Михаил Миков, с което моли да бъдат регистрирани пет представители на партията за предстоящия втори тур на местните избори.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 от ИК ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Приема за сведение списък на упълномощените представители на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

 

Списъкът да се публикува в публичния регистър на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в сайта на ОИК-Троян.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 31.10.2015 в 14:14 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения