Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 288-МИ
Троян, 31.10.2015

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на член на СИК и назначаване на негово място на новопредложен член.

Постъпило е предложение с вх. № 196/31.10.2015г. в 10:40 часа от Трифон Д. Трифонов – упълномощен представител на ПП „България без цензура“ за замяна на член на СИК № 113400050.

В предложението се изтъкват като мотиви за исканата замяна сваляне на доверието на ПП „ББЦ“ от Петрана Василева Чакърова, поради съмнение за нелоялност.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.6 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

  • Прекратява предсрочно пълномощията на Петрана Василева Чакърова – председател на СИК № 113400050 и назначава на нейно място Николай Донков Митев с ЕГН **********.

Анулира издаденото удостоверение на Петрана Василева Чакърова. Да се издаде удостоверение на новоназначения председател.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 31.10.2015 в 14:17 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения