Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 291-МИ
Троян, 31.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпила жалба от ПП „ГЕРБ“.

Постъпила е жалба с вх. № 174/29.10.2015г. от Иван Н. Миховски – общински координатор на ПП „ГЕРБ“. В същата се твърди, че на конкретно посочени от жалбоподателя места в Троян на плакатите на г-жа Донка Михайлова, информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление заема по-малко от десет процента от лицевата площ на агитационния материал, като по този начин е нарушено изискването чл.183, ал.2 от Изборния кодекс.

Със свое Решение № 277/30.10.2015г. ОИК-Троян е възложила на трима членове от комисията да извършат проверка на посочените места. В днешното заседание извършилите проверка членове на ОИК-Троян докладват следното:

Установени са агитационни материали „плакати“ на г-жа Донка Михайлова, на които информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал, на следните места:

 • Ул. „Христо Ботев“ – до пенсионерския клуб.
 • Ул. „Васил Левски“ – между номер 218 и 220.
 • Ул. „Васил Левски“ до „ФиБанк“.

 

Констатираното представлява нарушение на чл. 183, ал.2 от ИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22 и чл.186, ал.1 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Указва на Вр.И.Д. Кмет на община Троян да премахне или изземе агитационните материали „плакат“ на г-жа Донка Михайлова, на които информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал на посочените места.

Копие от Решението да се изпрати незабавно на Вр.И.Д. Кмет на община Троян за предприемане на съответните действия.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 31.10.2015 в 14:24 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения