Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 292-МИ
Троян, 31.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпила жалба от ПП “ГЕРБ“.

Постъпила е жалба с вх. № 200/31.10.2015г. от Иван Н. Миховски – общински координатор на ПП „ГЕРБ“. В същата се твърди, че в сайта на вестник „Троян 21“ е качен материал, който според жалбоподателя е агитационен. Приложена е разпечатка на публикацията.

След като се запозна с цитирания материал и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Оставя жалбата на Иван Миховски без уважение, тъй като цитираната в жалбата публикация не представлява предизборна агитация по смисъла на Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 31.10.2015 в 14:26 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения