Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 293-МИ
Троян, 31.10.2015

ОТНОСНО: Списък на упълномощените представители на ПП „ГЕРБ“.

Постъпило е предложение с вх. № 198/31.10.2015г. от Иван Миховски – пълномощник на представляващия ПП „ГЕРБ“ за регистриране на упълномощени представители по приложен списък.

 

На основание чл. 87, ал.1, т.1 от ИК ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Публикува в публичния регистър на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в сайта на ОИК-Троян, като представители на ПП „ГЕРБ“ лицата:

 • Антоанета Николова Вълкова с ЕГН **********.
 • Нивелинка Цанова Маринова с ЕГН **********.
 • Тотка Нешева Вълева с ЕГН **********.
 • Минко Радков Василев с ЕГН **********.

 

Отказва да публикува имената на останалите 2 /два/ представителя от приложения списък, както следва:

 • Валентин Кръстев Георгиев – същият е в списъка на представителите, заявени от ПП „НФСБ“.
 • Теодора Христова Креклешка – същата е действащ застъпник на МК „Демократично Бъдеще“.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 31.10.2015 в 15:34 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения