Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 294-МИ
Троян, 31.10.2015

ОТНОСНО: Заличаване на регистрирани застъпници на МК „ИЗБОР ЗА ТРОЯН“.

Постъпили са предложения с вх. № 197/31.10.2015г. и вх. № 204/31.10.2015г. от Николай Тодоров – упълномощен представител на МК „ИЗБОР ЗА ТРОЯН“, за заличаване на регистрирани застъпници на партията по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Заличава като застъпници на МК „ИЗБОР ЗА ТРОЯН“ следните лица:

 

1

Иванка Маринова Минкова

**********

2

Виолета Бонева Конишева

**********

3

Стела Анчева Димовска

**********

4

Димитър Милков Вачев

**********

5

Петрана Иванова Цвяткова

**********

6

Анатоли Цочев Краев

**********

7

Иван Пеев Димитров

**********

8

Емилия Дачева Дачева

**********

9

Ивелина Илиева Чавдарова- Мишева

**********

10

Румяна Пенчева Урчева

**********

11

Валентина Василева Василева

**********

12

Весела Стоянова Ангелска

**********

13

Мариян Маринов Марков

**********

14

Дафинка Христова Тотевска

**********

15

Радка Пекова Енчевска

**********

16

Радко Найденов Кисьов

**********

17

Мартин Петров Александров

**********

18

Любен Петров Раев

**********

19

Стефан Спиридонов Стефанов

**********

20

Васил Колев Михов

**********

21

Мирослава Цонева Андреева- Павлова

**********

22

Катя Николова Костова

**********

23

Маргарита Иванова Василева

**********

24

Тихомир Василев Хаджийски

**********

25

Тончо Кинов Попски

**********

26

Милена Атанасова Минкова

**********

27

Иванка Минкова Йорданова

**********

28

Иван Валентинов Йорданов

**********

29

Ива Маринова Йорданова

**********

30

Милко Маринов Минков

**********

31

Веска Дочева Илиева

**********

32

Тотка Нешева Вълева

**********

33

Минко Радков Василев

**********

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 31.10.2015 в 15:36 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения