Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 295-МИ
Троян, 31.10.2015

ОТНОСНО: Заличаване на застъпници.

1. Постъпило е предложение с вх. № 202/31.10.2015г. от Марин Вачевски – упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“, с което моли да бъде заличен като застъпник на партията Минко Пенчев Пенчев с ЕГН **********.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Заличава като застъпник на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ следните лица:

 • Минко Пенчев Пенчев с ЕГН **********.

 

Заличаването да се отрази в публичния регистър на застъпниците в сайта на ОИК-Троян.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

 

2. Постъпило е предложение с вх. № 203/31.10.2015г. от Тихомир Лилов – упълномощен представител на ПП „ВМРО“, с което моли да бъде заличен като застъпник на партията Красимира Кинова Дамянова с ЕГН **********.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Заличава като застъпник на ПП „ВМРО“ следните лица:

 • Красимира Кинова Дамянова с ЕГН **********.

 

Заличаването да се отрази в публичния регистър на застъпниците в сайта на ОИК-Троян.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 31.10.2015 в 15:37 часа

Календар

Решения

 • № 352-МИ / 15.11.2016

  относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

 • № 351-МИ / 15.11.2016

  относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

 • № 350-МИ / 15.11.2016

  относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения