Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 296-МИ
Троян, 31.10.2015

ОТНОСНО: Заличаване на упълномощени представители на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

С Решение № 278/30.10.2015г. ОИК-Троян е приела и публикувала в публичния регистър упълномощени представители на ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ по приложен списък. След извършена справка се установи, че Бонка Минкова Маринова с ЕГН ********** е действащ застъпник на ПП „ВМРО-БНД“.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Заличава като упълномощени представители на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ следните лица:

  • Бонка Минкова Маринова с ЕГН **********.

 

Заличаването да се отрази в публичния регистър на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в сайта на ОИК-Троян.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 31.10.2015 в 15:39 часа

Свързани решения:

278-МИ/30.10.2015

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения