Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 298-МИ
Троян, 01.11.2015

ОТНОСНО: Извършване на замени в СИК № 113400008.

При отваряне на секция 113400008 не се е явил член на секционната комисия – Теменуга Цанкова Калинска. Председателя на комисията информира ОИК-Троян, че същата внезапно е заболяла. Т. Калинска е предложена за член от МК „Демократично Бъдеще“. При проведен разговор с предложения за резервен член Милкана Стефанова Христова, същата заяви, че е съгласна да бъде назначена за член на комисията.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Назначава Милкана Стефанова Христова за член на СИК № 113400008.

Анулира издаденото удостоверение на Теменуга Цанкова Калинска. Да се издаде удостоверение на новоназначения член.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 01.11.2015 в 16:30 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения