Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 301-МИ
Троян, 01.11.2015

ОТНОСНО: Извършване на замени в СИК № 113400010.

При отваряне на секция 113400010 не се е явил в секционната комисия – Мария Илиева Радкова – член на комисията, предложен от ПП „ББЦ“.

Като резервен член от ПП „ББЦ“ е посочен Йото Георгиев Йотов.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Назначава Йото Георгиев Йотов за член на СИК № 113400010.

Анулира издаденото удостоверение на Мария Илиева Радкова. Да се издаде удостоверение на новоназначения член.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 01.11.2015 в 16:40 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения